เพิ่มเพื่อน

ราคาห้องพักสายธารไอยรา รีสอร์ท

ราคาห้องพักสายธารไอยรา รีสอร์ท

อัพเดทเมื่อ 25602561

แบบห้องพัก จำนวน (ห้อง) จำนวนเข้าท่านห้องพัก ราคา (บาท/ห้อง/คืน)

รวมอาหารเช้า

ไอยรา 1-10 10 2                  3,000
ไอยรา 11-15 5 2 2,000
หัสดินทร์ 16-18 3 4 3,500
กุญชร 19-23 5 10 12,000
กรินทร์ธารา 36

คชสาร 37-42

7 4 3,500
รวมคชา 51-55 5 10 5,000
เอราวัณ 56-66 11 2 2,500
          ไอยราพาร์ค 1-10 10 2 2,000
ไอยราพาร์ค 11-15 5 2                  1,800
รวมทั้งหมด 61 ห้อง

Elephant Sanctuary

เพิ่มเพื่อน