Halal Tourism

ทัวร์ฮาลาล กาญจนบุรี บริษัท ทัวร์เมืองไทย
ร่วมกับ
จนบุรี มีความยินดีต้อนรับ กลุ่มลูกค้าชาวมุสลิม
ด้านทัวร์ฮาลาล อาหารฮาล
(Halal Tourism)  สายธารไอยรา รีสอร์ท ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา โครงการการท่องเที่ยวฮาลาล
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดกาญจนบุรีโดย ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี ,คุณดำรง พุฒตาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ลูกค้าที่สนใจท่องเที่ยวฮาลาล กรุณาติดต่อเราออฟฟิศกรุงเทพ โทร 02-998-4366
625-6ออฟฟิศกาญจนบุรี โทร , 091-792-7117,034-919-996-7