เพิ่มเพื่อน

CSRช้าง ช้าง ช้าง ปลูกป่าให้ช้าง ให้อาหารช้าง มอบยารักษาโรคให้ช้าง อาบน้ำช้าง

img_0129

img_0121

img_0127

img_0126

img_0125

img_0123

img_0122

ล่องแพ ลอยคอ แม่น้ำแควน้อย

เพิ่มเพื่อน